Nepieciešamie dokumenti

 • Dokumenti, kuri apliecina iepriekšējo izglītību:
  • 7.- 9. klase - liecība vai iepriekšējās mācību iestādes izsniegta sekmju izziņa vai izraksts no arhīva
  • 10. klase – apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts;
  • 11. klase – 10. klases liecība vai arodskolas sekmju izraksts, vai izraksts no arhīva, apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts
  • 12. klase – 10. un 11. klases liecība vai arodskolas sekmju izraksts vai izraksts no arhīva, apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts
  • Ja izglītojamam iepriekšējā mācību iestāde ir kāda no ārvalstu skolām, tad šīs skolas izraksts par apgūtajiem priekšmetiem un to vērtējumi.
 • Iesniegums par uzņemšanu R1PTV;
 • Pase (nepilngadīgajiem - dzimšanas apliecība un viena vecāku pase);
 • Dokuments par uzvārda maiņu (ja mainīts uzvārds);
 • 1 foto ;
 • Ģimenes ārsta medicīniskā izziņa (nepilngadīgajiem - veidlapa Nr.026/u, pilngadīgajiem - veidlapa Nr.027/u);

Lai ātrāk izveidotu sekmju pielīdzinājumus, noteiktu izglītojamā klases pakāpi, pieņemam arī dokumentu kopijas,
kuras lūdzam nosūtīt uz šo epastu: info@1skola.lv

Pēdējās izmaiņas: piektdiena, 2017. gada 4. augusts, 13:22