Investīcijas

Ieguldi izglītībā- tas ir visdrošākais krājkonts, visstabilākā peļņa
un labākā nākotne Tev un taviem bērniem!

Semestra maksa- 150 eiro. Ir iespējams sadalīt maksājumu.
9. un  12. klasē 2. semestrī piemaksa mācību maksai 50 eiro. Izglītojamiem, kuri atbrīvoti no eksāmeniem iespējamas atlaides.

Ir iespējamas mācību maksas atlaides dažādām sociālajām un interešu grupām- jaunajām māmiņām, izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, jauniešiem ar sasniegumiem dažādās jomās - sportā, zinībās un mākslās.

Rekvizīti :

SIA “G un P”

Reģ.Nr. 40203065374,

Jur. adrese: Kurzemes prospekts 2-77,

Rīga, LV-1067

Banka: AS SWEDBANK

S.W.I.F.T. kods: HABALV22

konts: LV31HABA0551043458951

 

Pēdējās izmaiņas: piektdiena, 2017. gada 22. decembris, 10:04