Vecākiem

Esam tālmācības profesionāļi

Mūsu tālmācības sistēma - labākās pieredzes sintēze

Piedāvājam:

  • kompetencēs balstītu izglītību
  • pilnvērtīgu audzināšanas darba procesu
  • iespējamu vecāku līdzdalību izglītības procesā
  • elastīgu mācību samaksas modeli
  • atlaides

Vecāku, skolas un vecāku savstarpējās saziņas vietne (tikai autorizētiem lietotājiem)

 

Last modified: Monday, 13 May 2019, 3:36 PM