Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klases) mazākumtautību programma (tālmācība)

Izglītības programmas kods  23011124

7.klase

8.klase

9.klase

Mācību priekšmeti

Mācību stundu

slodze nedēļā

Stundu skaits/

 Ieskaišu minimums

mācību

gadā

Mācību stundu slodze nedēļā

Stundu skaits /

Ieskaišu minimums

mācību

gadā

Mācību stundu

slodze nedēļā

Stundu skaits /

Ieskaišu minimums

mācību

gadā

Latviešu valoda un literatūra*

4

140/4

4

140/4

4

140/4

Mazākumtautības valoda***

2

70/4

2

70/4

2

70/4

Svešvaloda

2

70/4

2

70/4

2

70/4

Matemātika**

3

105/4

3

105/4

3

175/4

Informātika**

1

35/2

0

0

0

0

Bioloģija**

1

35/2

1

35/2

1

35/2

Fizika**

0

0

2

70/4

2

70/4

Ķīmija**

0

0

2

70/4

2

70/4

Ģeogrāfija**

2

70/4

2

70/4

2

70/4

Latvijas vēsture**

1

35/2

1

35/2

1

35/2

Pasaules vēsture**

1

35/2

1

35/2

1

35/2

Sociālās zinības**

1

35/2

1

35/2

1

35/2

Literatūra***

1

35/2

1

35/2

1

35/2

Mūzika **

1

35/2

1

35/2

1

35/2

Vizuālā māksla**

1

35/2

1

35/2

1

35/2

Maksimālā mācību stundu slodze nedēļā

22

 

24

 

24

 

 Mācību stundas/

Ieskaites gadā

735/36

 

840/42

 

910/42

*Mācību valoda-latviešu valoda

**Mācību valoda- latviešu valoda un mazākumtautības valoda

***Mācību valodas- mazākumtautības valoda

 

Last modified: Friday, 4 August 2017, 1:24 PM