Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klases) programma (tālmācība)

Izglītības programmas kods  23011114

7.klase

8.klase

9.klase

Mācību priekšmeti

Mācību stundu

slodze nedēļā

Stundu skaits/

Ieskaišu minimums mācību

gadā

Mācību stundu

slodze nedēļā

Stundu skaits /

Ieskaišu minimums

mācību

gadā

Mācību

stundu

slodze

nedēļā

Stundu skaits /

Ieskaišu minimums

mācību

gadā

Latviešu valoda

3

105/4

3

105/4

3

105/4

Pirmā svešvaloda

2

70/4

2

70/4

2

70/4

Otrā svešvaloda

2

70/4

2

70/4

2

70/4

Matemātika

3

105/4

3

105/4

3

175/4

Informātika

1

35/2

0

0

0

0

Bioloģija

1

35/2

1

35/2

1

35/2

Fizika

0

0

2

70/4

2

70/4

Ķīmija

0

0

2

70/4

2

70/4

Ģeogrāfija

2

70/4

2

70/4

2

70/4

Latvijas vēsture

1

35/2

1

35/2

1

35/2

Pasaules vēsture

1

35/2

1

35/2

1

35/2

Sociālās zinības

1

35/2

1

35/2

1

35/2

Literatūra

1

35/2

1

35/2

1

35/2

Mūzika

1

35/2

1

35/2

1

35/2

Vizuālā māksla

1

35/2

1

35/2

1

35/2

Mācību slodze nedēļā

21

 

23

 

23

 

 Mācību stundas/

Ieskaites gadā

700/36

 

805/42

 

875/42

Pēdējās izmaiņas: piektdiena, 2017. gada 4. augusts, 13:23