Uzņemšana_pamatizglītība

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

  • Ja esi nozaudējis savus iepriekš apgūtās izglītības dokumentus, nāc uz skolu,

mūsu darbinieki Tev palīdzēs, un varēsi mācīties.

  • Ja esi iepriekš mācījies arodskolā, tehnikumā u.c. un daļēji jau esi apguvis vidējās izglītības saturu, tad nevajadzēs tos mācīties atkartoti un Tu vari iegūt vispārējo vidējo izglītību viena vai divu gadu laikā.

Uzņemšanas laiks

  1. Skolā var iestāties jebkurā kalendārā gada mēnesī.
  2. Ja izglītojamais iestājas skolā pēc mācību gada sākuma, izglītojamais mācību priekšmetu apgūst pēc patstāvīgās individuālās apguves plāna, kas nosaka, kādos termiņos izglītojamajam jāapgūst iekavētā mācību viela un jānokārto nokavētās ieskaites.

Uzņemšana pamatizglītības programmās 7., 8. un 9. klasē

  1. Izglītojamais iesniedz iepriekšējās klases liecības kopiju (uzrādot oriģinālu), kurā ir direktora lēmums pārcelt nākamajā klasē vai attiecīgās klases liecības kopiju (uzrādot oriģinālu), kurā ir direktora lēmums atkārtotu mācību gadu tai pat klasē.
  2. 9. klasē izglītojamo uzņem arī gadījumā, ja tiek iesniegta 9. klases liecības kopija (uzrādot oriģinālu), kurā ir direktora lēmums izsniegt liecību.
  3. Ja izglītojamais iestājas skolā mācību gada laikā, var iesniegt arī e-klases sekmju izrakstu ar saņemtajām atzīmēm individuālā mācību grafika izveidei.

Pēdējās izmaiņas: piektdiena, 2017. gada 4. augusts, 13:22