Uzņemšana

  • Ja esi nozaudējis savus iepriekš apgūtās izglītības dokumentus, nāc uz skolu,

mūsu darbinieki Tev palīdzēs, un varēsi mācīties.

  • Ja esi iepriekš mācījies arodskolā, tehnikumā u.c. un daļēji jau esi apguvis vidējās izglītības saturu, tad nevajadzēs tos mācīties atkartoti un Tu vari iegūt vispārējo vidējo izglītību viena vai divu gadu laikā.

Uzņemšanas laiks

  1. Skolā var iestāties jebkurā kalendārā gada mēnesī.
  2. Ja izglītojamais iestājas skolā pēc mācību gada sākuma, izglītojamais mācību priekšmetu apgūst pēc patstāvīgās individuālās apguves plāna, kas nosaka, kādos termiņos izglītojamajam jāapgūst iekavētā mācību viela un jānokārto nokavētās ieskaites.

Uzņemšana pamatizglītības programmās 7., 8. un 9. klasē

Uzņemšana vidējās izglītības programmās

Nepieciešmie dokumenti (saraksts)

Pēdējās izmaiņas: piektdiena, 2017. gada 4. augusts, 13:19